5803054199341056
MGS005 🌟一物一圖🌟天然透體摩根石手串 主石呎吋(約):6.5mm 手鏈長度(約): 戒指圈口(約):開口 可調校(如適用) - -星座守護石 ♈️♉️♊️♋️♌️♍️♎️♏️♐️♑️♒️♓️ www.skilfulstudio.store/p/Luckystone - -七種消磁淨化方式 www.skilfulstudio.store/p/purify - Product #: skilfulstudio-MGS005 🌟一物一圖🌟天然透體摩根石手串 2024-12-03 Regular price: $HKD$238.0 Available from: Skilful Studio 純 首飾 In stock